imgboxbg

人力资源

HUMAN RESOURCES

/
招聘信息

法务专员

职位 8000 - 10000
全职   /   1-3年  /  本科 河南省 - 郑州市 - 郑东新区

招采工程师

职位 8000 - 10000
全职   /   5-10年  /  专科 河南省 - 郑州市 - 郑东新区

项目总工程师(建筑公司)

职位 10000 - 15000
全职   /   5-10年  /  专科 河南省 - 郑州市 - 郑东新区

工程审计

职位 6000 - 8000
全职   /   3-5年  /  本科 河南省 - 郑州市 - 郑东新区

人力资源经理

职位 10000 - 15000
全职   /   5-10年  /  本科 河南省 - 郑州市 - 郑东新区

施工质量员、安全员、资料员(建筑公司)

职位 4000 - 6000
全职   /   1-3年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 宝丰县

工程资料员

职位 4000 - 6000
全职   /   一年以下  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 宝丰县

水电技术员

职位 8000 - 10000
全职   /   5-10年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 湛河区
上一页
1