imgboxbg

人力资源

HUMAN RESOURCES

/
招聘信息

房地产销售经理

职位 10000 - 15000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 湛河区

物业项目经理

职位 8000 - 10000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 郑州市 - 中原区

物业客服主管

职位 4000 - 6000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 郑州市 - 中原区

人事主管

职位 4000 - 6000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 郑州市 - 中原区

营销总监

职位 20000 - 30000
全职   /   5-10年  /  专科 广东省 - 珠海市 - 香洲区

食堂厨师

职位 2000 - 4000
全职   /   3-5年  /  不限 河南省 - 南阳市 - 宛城区

高薪诚聘置业顾问

职位 4000 - 6000
全职   /   不限  /  专科 河南省 - 南阳市 - 宛城区

拓客经理

职位 6000 - 8000
全职   /   1-3年  /  专科 河南省 - 南阳市 - 宛城区

拓客主管

职位 6000 - 8000
全职   /   1-3年  /  专科 河南省 - 南阳市 - 宛城区

维修经理/主管

职位 4000 - 6000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 郑州市 - 中原区

消防员

职位 2000 - 4000
全职   /   3-5年  /  高中 河南省 - 郑州市 - 中原区

案场水吧员

职位 3400 - 3600
全职   /   不限  /  不限 河南省 - 南阳市 - 宛城区

礼宾

职位 3500 - 4000
全职   /   不限  /  高中 河南省 - 南阳市 - 宛城区

置业顾问房产销售

职位 6000 - 8000
全职   /   1-3年  /  高中 河南省 - 平顶山市 - 湛河区

房地产出纳

职位 3500 - 5000
全职   /   1-3年  /  专科 河南省 - 南阳市 - 宛城区

园建工程师

职位 8000 - 10000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 新华区
上一页
1
2