imgboxbg

人力资源

HUMAN RESOURCES

/
招聘信息

董事长秘书

职位 6000 - 12000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 郑州市 - 郑东新区

房地产项目开发报建

职位 8000 - 10000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 湛河区

石墨化车间主任

职位 10000 - 15000
全职   /   5-10年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 鲁山县

设备副总经理

职位 10000 - 20000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 宝丰县

生产副总经理

职位 10000 - 20000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 宝丰县

成型车间主任

职位 10000 - 15000
全职   /   5-10年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 宝丰县

机加车间主任

职位 10000 - 15000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 宝丰县

浸渍、二烧车间主任

职位 10000 - 15000
全职   /   3-5年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 宝丰县

焙烧车间主任

职位 10000 - 15000
全职   /   5-10年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 宝丰县

按揭专员

职位 5000 - 8000
全职   /   1-3年  /  专科 河南省 - 平顶山市 - 新华区

物业维修员(工程员)

职位 5000 - 6000
全职   /   1-3年  /  不限 广东省 - 珠海市 - 香洲区

客服专员

职位 5000 - 6000
全职   /   1-3年  /  专科 广东省 - 珠海市 - 香洲区

物业保洁员

职位 2000 - 3000
全职   /   不限  /  不限 广东省 - 珠海市 - 香洲区

秩序员

职位 4000 - 5000
全职   /   1-3年  /  不限 广东省 - 珠海市 - 香洲区
上一页
1